ProdejAUTO

Přihlášení Googlem

Přihlášení Facebookem

Přihlášení

Registrace


DOMŮ

INZERCE / BAZAR

PRÁVNÍ PORADNA


Inzeráty uživatele

ProdejAUTO
ProdejAUTO DOMŮ INZERCE / BAZAR PRÁVNÍ PORADNA

Podmínky

Cena inzerce

Veškerá inzerce je poskytována zdarma s výjimkou zvýhodněných pozic.

Inzerce

Inzerce je určena pro prodej konrtétních produktů a to fyzickým, či právnickým osobám, není dovoleno inzerovat obecnou nabídku služebm např. autobazar, ale pouze konkrétní zboží, např. auto. Mimo kategorii Služby.

Zakázaná inzerce

› Erotické služby, pomůcky a výrobky
› Alkohol, tabákové výrobky a elektronické cigarety vč. liquidů
› Neoriginální software, pálení CD, DVD atd.
› Bitcoin a další elektronické měny
› Padělky a kopie výrobků
› Doklady k vozidlům (TP)
› Léky (i volně prodejné)
› Chiptuning
› Drogy (tvrdé i měkké)
› MLM - Multilevel systémy, nabídky práce pro multilevel a provizní systémy
› Online casina

Dále je zákázána inzerce produktů, které mohou být nabízeny s omezením věku. V neposlední řadě je zákaz nabízení služeb, které jsou v rozporu se zákony či dobrými mravy.

Zakázané jsou též titulky a texty označované hvězdičkami, logo firmy místo fotografie, text místo fotografie.

Není dovoleno souběžně vkládat více inzerátů na jeden produkt / službu.

V případě porušení podmínek zakázané inzerce bude inzerát smazán. Zbývající kredity použité na inzerát budou použity jako smluvní pokuta pro porušení těchto podmínek a nebudou zpět přičteny na účet. V případě opakovaného porušení podmínek bude zrušen účet a profil smazán.

Doba platnosti inzerce

Inzeráty jsou mazány automaticky po 90 dnech od uveřejnění, či aktualizaci. Pro prodložení stačí zvolit upravit a poté uložit inzerát. Od doby uložení/aktualizace je platný opět 90 dnů. Platnost inzerce v kategorii služby je 1 rok.

Podmínky zveřejnění

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, těmito podmínkami nebo dobrými mravy.

Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám inzertního serveru ProdejAUTO.eu.

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla inzerátu u příslušného inzerátu nebo přihlášením do klientské části. Na požadavky typu "prodáno, zmažte inzerát" nebude brán zřetel.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel neodpovídá za činnost návštevníků ProdejAUTO.eu ani za způsob jakým služby ProdejAUTO.eu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb ProdejAUTO.eu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb ProdejAUTO.eu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

ProdejAUTO.eu vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete ProdejAUTO.eu, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, ProdejAUTO.eu vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Provozovatel

Provozovatel serveru / prodej inzerce

Provozovatel a vlastník serveru:
Garry Webdesign Studio s.r.o., U valu 862/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO:05790697

Zvýhodnění inzerátů pro provozovatele zprostředkuje (prodává):
Garry Webdesign Studio s.r.o., U valu 862/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO:05790697